Firma - Laboratorium

kontrolaLaboratorium od 2012 roku posiada akredytację. Certyfikat Akredytacji Laboratorium nr AB 1316, potwierdza, że laboratorium spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, czyli gwarantuje zachowanie bezstronności, niezależności i jakości oraz posiada kompetencje techniczne do wykonywania badań. /strona PCA - aktualna akredytacja Laboratorium ESKORD/

  • Laboratorium Eskord jest firmą powstałą w 2004 r. w Żaganiu, od 2011 r. działającą jako spółka cywilna. Podstawowym celem działalności Laboratorium jest wykonywanie badań środowiska pracy na najwyższym poziomie, spełniającym oczekiwania Klientów.
  • Laboratorium wykonuje badania warunków środowiska pracy pod kątem zgodności z przyjętymi i obowiązującymi normami prawnymi.
  • Personel Laboratorium stanowią osoby kompetentne i odpowiednio wykwalifikowane.
  • Personel jest świadomy swoich obowiązków i odpowiedzialności a także wpływu swojego działania na jakość wykonywanych badań.
  • Laboratorium zapewnia bezstronność oraz rzetelność prowadzonych badań, a także profesjonalne traktowanie Klienta, ochronę poufnych informacji i jego praw własności.