System jakości

system jakościMisją Laboratorium jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy na stanowiskach poprzez rzetelne, profesjonalne oraz godne zaufania wykonywanie badań środowiska pracy. Podstawowym celem działalności Laboratorium jest wykonywanie badań środowiska pracy na najwyższym poziomie jakościowym, spełniających oczekiwania Klientów oraz uzyskanie i utrzymanie opinii rzetelnego i godnego zaufania partnera Klientów.

Organizacja Laboratorium oparta jest na wymaganiach normy międzynarodowej PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących, przy pełnym zaangażowaniu wykwalifikowanego i doświadczonego personelu, który zna i w pełni stosuje w praktyce obowiązujące zasady postępowania.

Gwarantem sprawnego funkcjonowania stale doskonalonego systemu zarządzania jest ustawiczne podnoszenie kwalifikacji niezależnego od jakichkolwiek komercyjnych, finansowych lub innych nacisków i wpływów wewnętrznych i zewnętrznych, wysoce etycznego personelu.

Laboratorium realizuje powyższe cele poprzez:

  • wykonywanie badań w oparciu o udokumentowane procedury badawcze i instrukcje przez wykwalifikowany personel;
  • stałą kontrolę jakości wyposażenia pomiarowego;
  • stosowanie sprawnego i precyzyjnego sprzętu pomiarowego, zapewnienie odpowiedniej jakości wzorcowania aparatury;
  • dostarczanie Klientom rzetelnych, wiarygodnych i użytecznych wyników prowadzonych badań;
  • zapewnienie bezstronności i poufności informacji dotyczących Klientów;
  • ścisłą współpracę kierownictwa z personelem i Klientami;
  • rozszerzanie kwalifikacji zawodowych personelu;
  • ciągłe doskonalenie skuteczności wdrażania systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami norm PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02;
  • usprawnianie obsługi Klienta.

Kierownictwo Laboratorium zapewnia, że sformułowana powyżej Polityka Jakości jest znana personelowi i realizowana w codziennej pracy.

Właściciele Laboratorium:

Elżbieta Kowala, Władysław Kowala