personel Laboratorium

Personel Laboratorium

Personel Laboratorium stanowią osoby kompetentne i odpowiednio wykwalifikowane.

Pracownicy posiadają stosowne uprawnienia dotyczące:

  • obsługi danego wyposażenia,
  • pobierania próbek do badań,
  • wykonywania badań i pomiarów,
  • opracowywania wyników i analiz.